NEFF Brukervilkår

Brukervilkår

Hjemmesiden neff-home.no eies av BSH Husholdningsapparater AS, Grensesvingen 9, Oslo, nedenfor kalt "NEFF Hvitevarer".

Cookies

  1. Denne hjemmesiden inneholder såkalte cookies.
  2. En cookie er en liten tekstfil som lagres i brukerens datamaskin slik at hjemmesiden vet at brukeren har besøkt hjemmesiden tidligere neste gang brukeren besøker den. Tekstfilen inneholder informasjon og brukes for å lette besøkerens bruk av hjemmesiden. En cookie kan ikke identifisere brukeren personlig, men kun den nettleseren som er installert på den datamaskinen som brukes under besøket. En cookie inneholder ikke virus.
  3. Det finnes to typer cookies. Den ene typen lagrer en fil i lengre tid på brukerens datamaskin. Den brukes for eksempel ved funksjoner som forteller om hva som er nytt siden brukeren sist besøkte den aktuelle hjemmesiden. Den andre typen cookies er en såkalt sessionscookie. En sessionscookie lagres midlertidig i datamaskinens minne mens en bruker er inne på en hjemmeside. Sessionscookies forsvinner når brukeren stenger nettleseren sin.
  4. På NEFF Hvitevarers hjemmeside brukes kun sessioncookies for å identifisere språkversjoner, lette presentasjonen av produkter og for å presentere søkeresultatet i bildarkivet. En forutsetning for å kunne bruke bildarkivet er at du godtar bruken av sessioncookies.
  5. Vil du ikke godta cookies kan du endre innstillingene i nettleserens sikkerhetsinnstillinger. Dette medfører dog at deler av NEFF-home.no ikke vil kunne brukes eller fungere på korrekt vis.

Personopplysningspolicy

  1. Alle personopplysninger som du gir til NEFF Hvitevarer på hjemmesiden, behandles i henhold til personopplysningsloven (”POL”). NEFF Hvitevarer behandler opplysningene dine for å administrere din bruk av hjemmesiden, kundeforholdet og oppfylle avtaler med deg og ellers iverksette tiltak du har bedt om. Om du har gitt ditt samtykke lagres dine personopplysninger og kan brukes til markedsføringstiltak som for eksempel kampanjer, produkter eller tilbud. Det er mulig at BSH gir ut personopplysninger til en tredje part når det gjelder administrasjon. BSH lagrer dine opplysninger frem til du informerer oss skriftlig om at du ikke ønsker å være registrert lenger til: BSH Husholdningsapparater AS, Postboks 6593 Etterstad, 0607 Oslo.
  2. BSH Husholdningsapparater AS, Postboks 6593, Etterstad, 0607 Oslo er personopplysningsansvarlig for de personopplysningene som behandles. Hvis du vil ha informasjon om hvilke personopplysninger om deg som behandles av NEFF Hvitevarer, kan du skriftlig be om det på ovenstående adresse.

    Om NEFF Hvitevarers behandling av personopplysningene dine strider mot PUL, har du rett til å be om å få slike opplysninger rettet opp, blokkert eller slettet.
  3. NEFF Hvitevarer kan komme til å utlevere dine personopplysninger hvis NEFF Hvitevarer er pliktig til å gjøre det i henhold til lovverket eller domstolsbeslutning. Når du gir personopplysninger til NEFF Hvitevarer i henhold til det foranstående, samtykker du samtidig i at slik utlevering av dine personopplysninger skal kunne finne sted.

Vilkår for bruk av hjemmesiden


Informasjonen på hjemmesiden er så langt det er mulig, korrekt ved publiseringen. NEFF Hvitevarer gir ingen tilbud og gir ingen garantier for riktigheten i informasjonen, linkene eller annen informasjon som hentes fra hjemmesiden. NEFF Hvitevarer påtar seg heller ikke noe ansvar for eventuelle feil eller utelatte opplysninger i innholdet på hjemmesiden. All informasjon håndteres og er ment å brukes idet man er inneforstått med at NEFF Hvitevarer ikke kan holdes ansvarlig for tap, erstatningsplikt, skade eller kostnad av noe som helst slag som oppstår helt eller delvis, direkte eller indirekte som følge av bruk av eller at man stoler på slik informasjon eller på slik person.


NEFF Hvitevarer forbeholder seg retten til når som helst å gjøre endringer eller rettelser uten forhåndsvarsel. Driftsstopp for vedlikehold osv. på hjemmesiden kan forekomme. NEFF Hvitevarer har ikke ansvar for forstyrrelser, avbrudd eller andre problemer som kan forekomme på hjemmesiden.

Copyright


Innholdet på denne hjemmesiden tilhører NEFF Hvitevarer og er beskyttet av lovverket. Informasjonen tillates ikke, bortsett fra der noe annet angis, å bli reprodusert, overført, kopiert, distribuert eller lagret uten etter særskilt tillatelse fra NEFF Hvitevarer.


Copyright © 2014 NEFF Hvitevarer, BSH Husholdningsapparater AS.

Online Survey